CALAMITEITEN

Hulp indien er een situatie voordoet

Het kan gebeuren dat er zich op of naast de mat een keer een ongewenste situatie voordoet. In die gevallen willen we u vragen de situatie zoveel mogelijk met de trainer op te lossen. Lukt dat niet dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter.

Anonieme Melding

 

Als het gaat om ernstigere zaken zoals langdurig pesten, discrimineren of seksuele intimidatie of u wilt om wat voor reden dan ook ergens een anonieme melding van maken dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon. Dit is iemand die geheel onafhankelijk van het bestuur en de trainers is en die u verder op weg kan helpen naar een oplossing.

Onze vertrouwenscontactpersoon is:

De protocollen die onze club hanteert voor pesten of seksuele intimidatie zijn hieronder te vinden (klik op de link)

Mocht u behoefte hebben aan een vertrouwenspersoon die verder van de club afstaat dan kunt u contact opnemen met:

PROTOCOL